Địa chỉ

1.

280 – 282 Nguyễn Hữu Thọ Phường Khuê Trung, quận Cẩm Lệ, TP Đà Nẵng - Phường Khuê Trung - Quận Cẩm Lệ - Việt Nam